Porotherm Comfort

Wienerberger Porotherm Comfort
Produktet e argjilës Porotherm me një dizajn të veçantë për vendosjen e llaçit me xhepa për shtim sigurie. Tullat janë ideale për ndërtimin e shtëpive familjare dhe të objekteve të banimit.

Përparësitë

Siguria

Formati i madh i tullës me xhep llaçi S garanton ndërtim më të sigurt dhe më të shpejtë duke përdorur më pak llaç në zonat aktive sizmike.

Jetëgjatësi

Shtëpitë e ndërtuara me Tulla POROTHERM  janë vlerë e investuar për breza, duke e ruajtur gjithnjë cilësinë e njëjtë të banimit - për tërë jetën!

Efikasiteti energjetik

Me zgjedhjen e sistemit POROTHERM të ndërtimit jeni një hap më afër efikasitetit energjetik të Shtëpisë Suaj të ardhshme!

Tulla Porotherm karakterizohet nga dizajni i veçantë (sistemi me xhepa llaçi) për ndërtim në zonat sizmike (S = bllok sizmik) dhe ka një rezistencë më të madhe ndaj tërmetit. Sistemi për xhepat e llaçit ndihmon më shumë nga rritja e rezistencës në tërheqjen e mureve. Tulla Porotherm, për shkak të zgjidhjes së saj unike është e mbrojtur me patentë.

Artikuj të ngjashëm