Tullat për fasadë – arritjet tona më të reja

Wienerberger Tullat për fasadë – arritjet tona më të reja
Kompania Wienerberger reagon ndaj trendeve aktuale të fasadave me tulla me një numër të madh produktesh të reja të zhvilluara.

Tulla fasade të zgjatura

Tullat e zgjatura të fasadës krijojnë një model kompozimesh të zgjatura të estetikës elegante dhe janë të destinuara për konceptet bashkëkohore të fasadave.

Terca Eco Brick®

Terca Eco Brick® është një markë e modës së mureve të jashtme të holla – fasadë e hollë tullash me gjerësi 65mm. Ato lënë një hapësirë të mjaftueshme për materialin izolues në murin me zbrazëtira, pa e rritur trashësinë e përgjithshme të murit ose pa pasur ndikim negativ në stabilitetin e dëshiruar.

Sistemi Argelite për veshjen e fasadës

Sistemi i hollë dhe i lehtë Argelite për veshjen e fasadës përdoret me të njëjtin sukses të lartë për ndërtesat e reja kërkuese arkitektonike dhe në sektorin e rinovimit. Ky sistem i ri mundëson lidhjen e thjeshtë dhe jo të ndërlikuar, dhe është veçanërisht i përshtatshëm për shtëpitë familjare, dhe projektet e vogla të ndërtimit.

Artikuj të ngjashëm