Restaurimi i pullazit papafingo

Restaurimi i pullazit papafingo
Një restaurim pullazi mund të zbatohet shpejt dhe me efikasitet me pullazëxhinjët Tondach. Nëse rinovohet nga jashtë, veshja e brendshme mund të mbetet.

5 hapa të shpejtë deri te pullazi i mrekullueshëm me efiçiencë energjetike:

1. Situata e gjendur

Një restaurim pullazi është i nevojshëm, sepse pullazi ekzistues nuk është më në gjendje të kryej optimalisht funksionin mbrojtës respektivisht është i izoluar minimalisht.

2. Heqja e shtresës së pullazit

Hapi i 2.është heqja e mbulesës të pullazit të vjetër dhe listellave të pullazit. Lere të hiqet mbulesa e pullazit të vjetër ekzistues nga një profesionist dhe simbas nevojes hudheni në mënyrë profesionale.

3. Montimi i frenuesit të avullit me rezistencë të ndryshueshme difuzive

Në hapin e 3. është aplikuar frenuesi i avullit me rezistencë të ndryshueshme difuzive Tondach DASATOP, ose Sub(nën)-top(mbi),i shtrirë mbi mahi dhe me izolim të instaluar. I shtrirë Frenuesi i avullit mbron mjaftueshëm kundër dëmit nga lagështia.

4. Instalimi i mbulesës së pullazit

Në hapin 4. është përgatitja e shtresës së dytë – mbulesës së nënpullazit.Përgatitja e nënpullazit-(me ose pa veshje dërrasash) kryhet me Tondach (FOL-S, FOL-K ose Twin Power), të cilat siç kërkohet janë të papërshkueshëm nga shiu,era dhe ajri.

5. Mbulimi me tjegulla Tondach

Pas bashkëngjitjes së kontra listellave për ventilim të pullazit vijon bashkëngjitja e listellave. Varësisht nga lloji i tjegulles tani mund të bëhet mbulimi i pullazit me produktin e dëshiruar Tondach.Diversiteti i produkteve Tondach mundëson rinovim të shpejtë dhe efikas të pullazit. Më shumë se 24 ngjyra prej e natyrore, mat dhe që shkëlqen.

Artikuj të ngjashëm