Porotherm Special

Wienerberger Porotherm Special
Zgjidhjet speciale për ndërtimin me sistemin Porotherm do të sigurojnë klimë më të shëndoshë, mbrojtje akustike të shkëlqyer, siguri dhe do të ruajnë vlerën e përhershme të investimit.

Përparësitë

Zgjidhje sistemi

Sistemi Porotherm i ndërtimit të mureve për izolim akustik, për breza dhe arkitrarë ju sigurojnë klimë natyrale dhe cilësi të lartë të ndërtimit.

Siguri

Sistemet e çertifikuara të murit, kapaciteti mbajtës i arkitrarëve të paranderur na mundëson zgjidhjen edhe në situatat me të vështira.

Thjeshtësi

Elementet plotësuese të cilat janë pjesë përbërëse të Sistemit Porotherm të ndërtimit të cilat mundësojnë përdorimin e thjeshtë dhe ndërtimin më të shpejtë.

Artikuj të ngjashëm