Mbështetja teknike

Zonat e shitjes Wienerberger
Me qëllimin e dhënies e ndihmës më të mirë blerësit të fundit, sikurse edhe prodhuesit, arkitektëve, partnerëve të punës, kemi krijuar shërbimet teknike.

Kontakti – Wienerberger

Mbështetja teknike

Mbështetja teknike përfshin këto shërbime:

  • Përllogaritje falas të materialit të nevojshëm (sipas skicës bazë)
  • Këshilla profesionale falas
  • Mbështetje teknike falas
Personi i kontaktit:

Artikuj të ngjashëm