Cilët janë indikatorët që tregojn domosdoshmërinë e renovimit të pullazit?

Restaurimi i pullazit papafingo
Si mundet një laik ta konstatoj domosdoshmërinë e sanimit të pullazit?

Jasht:
Me dylbi mund të shifet se a janë tjegullat e çliruara.

Kontrolloni në tokë nëse eventualisht gjenden copa të tjegullave ose elemente nga konstrukcioni i pullazit.

Mbrenda

Në qoft se nuk ka nënkonstrukcion mund të shihet depërtimi eventual i dritës. Kontrollo nëse ka listella apo mahi të kalbura, si dhe a ka njolla në anën e poshtme të pullazit gjegjësisht a paraqiten njolla të lagëta pas shiut.

Me nënkonstrukcion:
Egziston mundësia që uji të depërtoj pas ullukut në nënkonstrukcion.

Kontrollat tjera:

Këshillohu me pullazëxhiun.

Mendohuni me kohë për renovim të pullazit.

Artikuj të ngjashëm