Tregtarë

Përparësitë e ndërtimit me tulla Wienerberger

Me shekuj përdorent elementet e tokës, ujit, zjarrit dhe ajrit, për të fabrikuar materiale ndërtimore me karakteristika, kualitet dhe atraktivitet të pakrahasueshëm.

Lexo më shumë

Shtëpia me tulla Wienerberger e4

Koncepti i shtëpisë e4 bazohet në përmbushjen e kriterit “shtëpi me pothuajse zero konsum energjie” dhe përmban njohuritë bashkëkohore të ndërtimit të qëndrueshëm.

Lexo më shumë