Ndërtuesit

Programi Wienerberger PROplus

Programi i cili i përforcon aftësitë tuaja ndërtuese

Lexo më shumë

Udhëzimet për zbatim

Me diturinë tonë, përvojën tuaj dhe përdorimin e zgjidhjeve të çertifikuara dhe të vërtetuara, tradita e montimit të suksesshëm me tulla do ta vazhdojë edhe në të ardhmen.

Lexo më shumë

Raportoni objektet tuaja të referimit

Raportoni objektet tuaja referuese të ndërtuara me materiale Wienerberger dhe fitoni çmime të vlefshme. Duhet vetëm të zgjidhni tre fotografi, shkruani vendndodhjen, dhe emrin dhe mbiemrin tuaj.

Lexo më shumë