Lajme

Continental Plus - tjegull e cila përballon të gjitha testet e qëndrueshmërisë

Tashmë dihet mirë se në ndërtim materialet e argjilës përdoren prej shekujsh, sepse kanë karakteristika të shkëlqyera. Është vërtetuar gjithashtu se, produktet e argjilës e ruajnë në mënyrë ideale shtëpinë nga fenomenet e ndryshme të natyrës. Çatia e mbuluar me tjegulla argjile, do të jetë një investim shumë i mirë për të ardhmen.

Tjegulla e argjilës Tondach, përmban argjilë të cilësisë së mirë, e cila piqet në temperatura shumë të larta. Kjo e bën atë veçanarisht të stabilizuar dhe rezistente ndaj nxehtësisë dhe acarit si dhe ndaj papastërtive dhe kimikateve. Sipërfaqja e sipërme e trajtuar, përveç estetikës afatgjatë, garanton qëndrueshmëri të plotë ndaj rrezatimi ultraviolet. Është provuar se jetëgjatësia e saj i kalon të 100 vitet.

Lexo më shumë

Brick Award

Lajme