Arkitektët / Projektuesit

Brick Award '18

Bëhet fjalë për një prej çmimeve më prestigjioze që akordohet çdo dy vjet dhe përfshin projekte që lënë përshtypje të fuqishme e të gjatë në arkitekturë. Shpërblimi tjetër Wienerberger Brick Award do të ndahet në vitin 2018.

Lexo më shumë

Raportoni objektet tuaja të referimit

Raportoni objektet tuaja referuese të ndërtuara me materiale Wienerberger dhe fitoni çmime të vlefshme. Duhet vetëm të zgjidhni tre fotografi, shkruani vendndodhjen, dhe emrin dhe mbiemrin tuaj.

Lexo më shumë

Shtëpia me tulla Wienerberger e4

Koncepti i shtëpisë e4 bazohet në përmbushjen e kriterit “shtëpi me pothuajse zero konsum energjie” dhe përmban njohuritë bashkëkohore të ndërtimit të qëndrueshëm.

Lexo më shumë